صادرات آفریقا

صادرات آفریقا یکی از عوامل درآمدزا و اشتغال زا است که ایزوگام هیرمان دلیجان علاوه بر کشورهای افریقایی به کشورهای اروپایی و خاورمیانه صادر می شود. ایزوگام یکی از محصولات بسیار اساسی است که در کشور ایران به جهت تکنولوزی و فناوری هایی که در صنعت پتروشیمی و تولید قیر موجود است در کشور ایران و بخصوص در شهر دلیجان و در کارخانه های مجهز تولید عایق های رطوبتی تولید شده و این امر موجب اشتغالزایی و تولید ارز و درآمد می شود. صادرات ایزوگام به افریقا و دیگر کشورها از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه و همچنین کشورهای عربی همسایه ایران در لیست صادرات ایزوگام قرار دارند و این امر با موفقیت به نتیجه رسیده است. ایزوگام استاندارد دلیجان با وجود گواهینامه های صادراتی و با بارگیری در کانتینرهای سرپوشیده و پلمپ گمرک در سریعترین زمان به مقصد رسیده و در این میان مسیرهای صادراتی ایزوگام اهمیت بسیار دارند. عایق های پیش ساخته رطوبتی برای آب و هوای مناطق و کشورهای مختلف تولید می شود و کشورهایی مانند افغانستان؛ ترکیه، عراق، آذربایجان، روسیه، سوریه،مصر و یمن به صورت مستقیم از درب کارخانه به ثبت سفارش آن ها پاسخ داده می شود. ایران یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده ایزوگام در منطقه است و در این میان صادرات ایزوگام به افریقا؛ خاورمیانه و اروپا و همسایگان می توانند از طریق مرزهای آبی و زمینی و با تشریفات گمرکی در سریع ترین زمان توسط کارشناسان هماهنگ می شوند. صادرات ایزوگام به صورت مستقیم با فروش و بسته بندی از کارحانه بدون واسطه امکان پذیر است. اطلاعات کامل تر را در خصوص صادرات آفریقا و یا دیگر کشورها از طریق وب سایت رسمی دریافت کنید.